Knjigovodstvene, poreske, penzijsko-socijalne i ostale pravno finansijske usluge

 


 •  Individulna politika i pristup prema svakom klijentu;
 •  Svakodnevno zavodjenje ulaznih i izlaznih računa;
 •  Pripremanje i podnošenje neophodnih računovodstvenih obrazaca i dokumenata;
 •  Pripremanje i podnošenje u odredjenom roku na mesečnom nivou formulara, molbi, izjava; (PDV, VIES deklaracija i intrastat deklaracija);
 •  Priprema neophodnih dokumenata za registraciju PDV-a;
 •  Priprema i izrada izveštaja za potrebe klijenata;
 •  Izrada periodičnih izveštaja;
 •  Godišnji završni račun na bugarskom i engleskom jeziku, priprema godišnje poreske deklaracije i predavanje u poreskoj upravi i nacionalnom institutu za statistiku;
 •  Zastupanje pred državnim organima pri reviziji i poreskoj kontroli.
 •  Dnevna komunikacija sa klijentima;
 •  Poreske, penzijsko-socijalne i radno-pravne usluge;
 •  Registracija fiskalne kase kod poreske uprave;
 •  Registracija klijenata u registar obveznika PDV-a;
 •  Priprema neophodnih dokumenata (PDV deklaracija, intrastat deklaracija i druge deklaracije) za poresku upravu;
 •  Podsećanje klijenata o poreskim rokovima;
 •  Poresko i penzijsko-socijalno planiranje i prognoziranje;
 •  Konsultacija u vezi sa poreskim i penzijsko-socijalnim zakonima;
 •  Predstavljanje prilikom revizije i kontrole finansijskih transakcija kao i promet preko računa u banci;
 •  Priprema ugovora o radu;
 •  Popunjavanje radnih knjizica;
 •  Priprema honorarnih kao i ugovora o radu;
 •  Priprema neophodnih dokumenata za početak rada i otkaznih dokumenata;
 •  Predstavljanje posredstvom elektronskog potpisa;
 •  Konsultacije;
 •  Priprema biznis planova i dokumenata za dobijanje bankarskih kredita;
 •  Procena nepokretnosti, mašina i ostalih dobara potrebnih za dobijanje bankarskih kredita.